تبلیغات
تبدیل متن ساده و سیستمی به یونیکد
متون درون NotePad ممکن است بصورت یونیکد unicode یا Ansi باشند ، برای استفاده در برنامه هایی مثل پرنیان ، باید حتما متن شما یونیکد باشد ، شما به سادگی و با دو کلیک میتوانید متنتان را به صورت یونیکد ذخیره کنید :